Bina

När vi tittade till bina för några veckor sedan råkade vi klämma sönder drottningen i vårat starkaste Nordbi samhälle. Vi fick rådet att avvakta så kommer de att dra upp en ny drottning. Man kan höra när en drottning föds för det låter som om bina trumpetar. De drar upp flera drottningceller och den som föds först förstör de andra cellerna.
Nu var det som så att fem meter från kupan hittade vi en svärm. Så antagligen hade en drottning föds och var ute och parade sig när en ny cell kläcktes och när drottning ett kom tillbaka var tronen tagen. Hon drog vidare med halva kupan och vi hittade svärmen. Vi ställde en gammal halmkupa på och på kvällen hade de krupit upp i den och så skakade vi ner svärmen i en ny kupa. Häftigt hur svärmen fungerade som en enda individ. Bina var jättelugna och lätthanterliga.